We vragen aan het stadsbestuur

  • De voorziening van recreatieve en sportfaciliteiten moet voldoende zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van bewoners en dient alle leeftijdsgroepen te ondersteunen: sport- en danszalen, zwembaden, atletiekinfrastructuur, ...
  • Sporten en recreëren moet kunnen in een gezonde omgeving; de stad moet zorgen voor strenge normen inzake kwaliteit van lucht en water die openluchtrecreatie aanmoedigen en verbeteren.
  • Het openbaar vervoer af te stemmen op de sportfaciliteiten in de stad.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.