We vragen aan het stadsbestuur

  • Straathoekwerkers/pleinpatrons/buurtvaders/jongerencoaches/… worden (terug) gewaardeerd en ingezet. Zij zijn de aanspreekpunten voor de jongeren en de antennes van de beleidsmakers, ook voor het district.
  • De dialoog organiseren tussen politie en jeugd. Luchtbal, Linkeroever en Kiel zijn uitdagende pilootwijken hiervoor.
  • We vragen dat de stad de inspanningen intensifieert om jongeren na hun studies hier definitief te laten blijven wonen. Dit om de stadsvlucht tegen te gaan.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.