We vragen aan het stadsbestuur

  • Straathoekwerkers/pleinpatrons/buurtvaders/jongerencoaches/… worden (terug) gewaardeerd en ingezet. Zij zijn de aanspreekpunten voor de jongeren en de antennes van de beleidsmakers, ook voor het district.
  • De dialoog organiseren tussen politie en jeugd. Luchtbal, Linkeroever en Kiel zijn uitdagende pilootwijken hiervoor.
  • We vragen dat de stad de inspanningen intensifeert om jongeren na hun studies hier definitief te laten blijven wonen. Dit om de stadsvlucht tegen te gaan.

Ga terug

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.