We vragen aan het stadsbestuur

  • Een circulatieplan op stadsniveau met een grote voetgangerszone en met grote autoluwe zones.
  • Het district wordt voluit bevoegd voor mobiliteit binnen het lokale openbaar domein en kan wijkcirculatieplannen opstellen (i.s.m. buurdistricten).
  • Beeldkwaliteitsplannen en andere bovenlokale beleidskaders krijgen een stevige update met nadruk op ontharding en infiltratie, comfort voor voetgangers en fietsers en veiligheid voor actieve weggebruikers.
  • De netheid van het openbaar domein moet prioritair aangepakt worden, ook via sensibilisering én handhaving. De toename van sluikstort en zwerfvuil moet fundamenteel gekeerd worden. Mee pleiten voor statiegeld is hierin één element.
  • Sorteerstraten worden systematisch uitgerold.
  • En uiteraard : een fietsbrug over de Schelde!

Ga terug

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.