We vragen aan de stad

  • Waterlink beheert ons rioolstelsel, maar wordt de facto aangestuurd vanuit de stad. Een effectief uitvoeren van het hemelwaterplan, dus inclusief een sterke inzet op ontharding en infiltratie, is voor ons essentieel.
  • De ontwerprichtlijnen voor het openbaar domein worden fundamenteel herzien, evenals de beeldkwaliteitsplannen en andere beleidsinstrumenten die een sterke impact hebben op de toekomstige aanleg van het openbaar domein.
  • Ontwerpers, maar ook de beheerders van ons openbaar domein, krijgen opleiding om zo mee de omslag te kunnen maken.
  • Voor bomen en parken maar ook voor de vijver in het stadspark is het essentieel dat de grondwaterspiegel in de (binnen)stad terug op normaal niveau wordt gebracht. De impact van (grote) projecten op die grondwaterspiegel wordt beperkt.
  • We willen meer open water in de stad, bijvoorbeeld open infiltratiebekkens en een verbinding van de Schijn met de Schelde.

Ga terug

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.