Voor trappers

Woonstraten moeten zone 30 zijn (of een woonerf), fietsers moeten er evident en als eerste hun veilige plek hebben op de rijweg. Bij druk autoverkeer kunnen aparte fietspaden nodig zijn, evenals bij een fietsroute. Een zone 50 vereist aparte fietspaden.

Het fietsroutenetwerk is essentieel om het functionele fietsen een boost te geven en een omslag te realiseren in de modal split. Hierop zetten we extra stevig in. Dit netwerk vereist fietspaden of aaneengesloten fietsstraten.

  • Het fietsroutenetwerk krijgt een aparte investeringsplanning op districtsniveau. Het hoofdfietsnet wordt prioritair afgewerkt: Quellinstraat > Van de Wervestraat, Balansstraat, fietsostrade Luchtbal, fietsostrade Stanleystraat-Cuperusstraat, Graaf Van Hoornestraat - Graaf van Egmontstraat, Onderwijsstraat > De Coninckplein,…
  • Bewegwijzering van het fietsroutenetwerk zorgt dat de snelle, veilige, comfortabele fietsroutes ook te volgen zijn door mensen die ze niet dagdagelijks gebruiken.
  • Het fietscomfort is essentieel, o.a. om nog niet-overtuigde fietsers te overtuigen. Asfalt heeft de voorkeur. Verkeerslichten op ooghoogte voor fietsers op het hele fietsroutenetwerk. Bij voorkeur geen drukknoppen voor lichten, indien er toch staan dan staan ze een eindje voor het licht.

Fietsen evolueert:

  • Een groter aantal fietsers vereist voldoende capaciteit voor de toekomst, niet enkel de minimumnorm uit het fietsvademecum (zie http://wegenenverkeer.be/vademecum-fietsvoorzieningen).
  • Fietsopstelruimte aan kruispunten is essentieel.
  • We voorzien ons op gebruik door veelzijdige trappers: fiets, elektrische fiets, snelle elektrische fiets, bakfiets, cargofiets, koersfiets,…
  • Hoger fietsgebruik vereist systematisch meer ruimte om fietsen te stallen. In wijken met weinig inpandige stallingen worden fietstrommels voorzien als aanvulling op buurtfietsenstallingen . We gaan actief op zoek naar buurtfietsenstallingen en vervangen in elke straat een autoparkeerplaats door een fietsenstalling.
  • Bij werken is comfortabele en veilige fietsmobiliteit een uitgangspunt, met heldere signalisatie en omleidingsroutes

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.