31 jan 2020

Stadspark wordt volledig geherwaardeerd

District Antwerpen en Stad Antwerpen werken samen om het Stadspark volledig op te knappen. Het 151-jarige park heeft nood aan verbeteringen: verschillende bomen zijn ziek, de brug over de vijver vertoont slijtage, het waterpeil van de vijver staat bijzonder laag, grote delen van de parkverlichting werken al een tijd niet meer… 

Er is een budget voorzien om het Stadspark in ere te herstellen. Dat zal gebeuren in de huidige bestuursperiode, van nu tot en met 2024. Op 4 februari is er een info- en participatiemoment. Daarnaast zorgt het districtsbestuur voor een traject waarbij buurtbewoners doorlopend kunnen participeren.

Verkiezingsthema wordt gerealiseerd

Het Stadspark aan de Quinten Matsijslei, Rubenslei en Van Eycklei werd in het midden van de negentiende eeuw aangelegd. De Duits-Belgische landschapsarchitect Eduard Keilig ontwierp het Stadspark in 1867 in Engelse landschapsstijl. Toen lag het park nog aan de rand van de stad, nu is het Stadspark een groene long middenin de stad.

De laatste decennia liet het onderhoud van het park te wensen over. Groen district Antwerpen maakte de voorbije lokale verkiezingen van het opknappen van het Stadspark een verkiezingsthema, ook omdat ze wist dat het Stadspark voortaan onder de bevoegdheid van het district zou vallen. De partij behaalde een goede verkiezingsuitslag en vormde samen met N-VA en Open Vld een coalitie. In de meerjarenbegroting van het districtsbestuur wordt over heel de bestuursperiode 2.366.000 euro aan investeringen in het Stadspark voorzien. 

Groen onderhouden

De komende maanden begint de grote opknapbeurt van het park. “Lange tijd werd het groenonderhoud van het park ad hoc uitgevoerd. Het landschaps- en erfgoedbeheerplan bevatten duidelijke acties om het groen ook te herstellen naar de geest van het oorspronkelijke ontwerp. Eind januari zal de groendienst verschillende heesters snoeien, zodat ze in de zomer uitgroeien tot sterke en gezonde planten. De dienst haalt ook overtollig riet langs de vijverrand weg, en aan de grote grasvlakte ter hoogte van de hoofdingang aan de Rubenslei verwijdert ze struiken, om het oorspronkelijke doorzicht te herstellen. Om de lokale biodiversiteit te bevorderen worden sommige grasvelden minder gemaaid dan andere. De bloeiende planten trekken zo bijen, andere insecten en vlinders aan”, legt districtsschepen voor groen en parken Tom Van den Borne (Groen) uit.

Tegelijk wordt er meer groen aangeplant. In het midden van het park is er een laad- en loskade voor de groendienst. Intussen gebruikt de groendienst echter een andere ruimte, in het nieuwe gebouw van Café Capital.

Tegen de zomer van dit jaar wordt de verharding van de oude laad- en loskade weggehaald. Op dat moment wordt er een hekwerk voor de ruimte geplaatst om jonge plantjes te beschermen. Die beplanting wordt in het najaar uitgeplant.

Licht herstellen

Heel wat verlichting ter hoogte van de kasseiweg, de speeltuin, Café Capital en het skatepark brandt al een tijd niet meer. Een aannemer zal de ondergrondse elektriciteitskabels van de verlichting vervangen. Tegen begin februari moet de verlichting er opnieuw branden. In april worden er nieuwe verlichtingspalen geplaatst om de lichtkwaliteit te verbeteren.

Zowel eind januari en in april zal er ongeveer een week plaatselijke hinder zijn. Later zal de volledige verlichting van het Stadspark vervangen worden. 

Restauratie Keiligbrug

Stad Antwerpen is ook betrokken bij het opknappen van het Stadspark. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de restauratie van de brug over de vijver. In de week van 27 januari worden 16 bomen verwijderd.

Aan het begin van de Keiligbrug groeien de wortels van 10 bomen door de rotspartij. Die wortels brengen de stabiliteit van de rotsen in gevaar. De 6 overige bomen die worden verwijderd staan verspreid in het park. Zij zijn ziek of afgestorven. Ze worden verwijderd om te vermijden dat ze bij hevige rukwinden omvallen en de veiligheid van de parkgebruikers in het gevaar brengen. De meeste bomen worden in het najaar vervangen door dezelfde soorten: de Noorse esdoorn, de hemelboom, de Japanse schijniep, de groene beuk en de paardenkastanje.

Het zijn voorbereidende werken voor de restauratie van de brug. In de loop van februari start de grondige restauratie van de Keiligbrug. Deze historische witte hangbrug wordt intensief gebruikt en vertoont tekenen van slijtage. Als alles verloopt zoals gepland, kunnen de Antwerpenaren in het najaar opnieuw over een van de mooiste bruggen van de stad wandelen. 

Kosten restauratie

Het brugdek, de vloerplanken en de dwarsliggers worden hersteld en waar nodig vervangen. Het hout krijgt een behandeling tegen verrotting en het sierlijk smeedijzer wordt gereinigd, hersteld en opnieuw geschilderd in de originele kleuren. Stad Antwerpen maakt 358.000 euro vrij voor de werken.

Ook de rotspartijen aan de voet van de brug zijn toe aan restauratie. De geschatte kostprijs hiervan is 409.000 euro. Stad Antwerpen dient een subsidieaanvraag in bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid waarbij 60% van de kosten wordt gedekt. Voor de overige 40% wordt door Herita vzw een projectrekening geopend waarop vrije giften kunnen worden gestort.

Water van de vijver 

Het water in de vijver is een andere zorg. Het waterpeil staat al een tijd zeer laag. Een aantal tijdelijke maatregelen werd genomen om het water te doen stijgen: een leiding pompt elk uur 40.000 liter van een bouwwerf in de Belgiëlei via de riolering naar de vijver en de parkeerstrook aan de Quinten Matsijslei werd recent onthard. Tegelijk blijft Stad Antwerpen zoeken naar een duurzame oplossing voor het lage waterpeil.

Groen, zowel op stadsniveau vanuit de oppositie als op districtsniveau vanuit het bestuur, blijft echter kritisch. “We kunnen niet beloven dat het waterpeil van de vijver in het Stadspark zich snel zal herstellen”, verduidelijkt Anne Poppe, fractieleidster van Groen district Antwerpen. “Wij zijn eerlijk tegen de burgers. Zodra de werken aan de Belgiëlei gedaan zijn en de toevoer van dat water stopt, dreigt het water opnieuw verder te zakken. De hittegolven zullen door de opwarming van de aarde ook niet stoppen. Het district neemt verscheidene duurzame maatregelen om regenwater de kans te geven in de bodem opgenomen te worden, maar het slechte grondwaterbeleid van Stad Antwerpen blijft ons een doorn in het oog! Onze groene collega’s in de gemeenteraad volgen dit nauwgezet op. We merken dat de stad stilaan zwicht onder de politieke en maatschappelijke druk om het grondwater beter te beschermen. De eerste voorzichtige stappen om de problematiek aan te pakken worden gezet, maar wij laten dit thema niet los. We zullen weerwerk bieden als het Antwerps stadsbestuur opnieuw toelaat bij nieuwe bouwwerven dat regenwater in groten getale gewoon de riool in wordt gepompt en verloren gaat! We zullen ook initiatieven nemen om overbodige verharding van oppervlaktes tegen te gaan, zeker bij grote werken.”

Inspraak

De volledige opknapbeurt van het Stadspark zal ertoe leiden dat burgers er opnieuw volop kunnen ontspannen en sporten. Om de inspraak van buurtbewoners te verzekeren, diende Buurtcomité Stadspark via de Burgerbegroting een project in.

Onder de titel ‘Vijf voor twaalf voor het Stadspark’ organiseert dit comité op 4 februari 2020 een dialoogavond waarop District Antwerpen en de Stad Antwerpen vragen van aanwezigen beantwoorden. Wie komt, krijgt een update over het Stadspark. Verschillende experten van stad en district zullen er vragen beantwoorden over onder andere de vijver, de verlichting, de speeltuin, het groenbeheer en het afvalbeheer.

Wil je naar het buurtcomité komen? Ga dan op dinsdag 4 februari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur naar Park Lane, Van Eycklei 34, 2018 Antwerpen. Inschrijven is niet nodig.

Samen werken aan succes

Districtsschepen van Participatie en Burgerbegroting Femke Meeusen (Groen) kijkt uit naar het buurtcomité: “Ik hoop dat iedereen die met vragen zit afkomt. Ik ben blij dat het district via de Burgerbegroting dergelijke inspraak van burgers bevordert. Tegelijk hebben we ook het buurtcomité niet afgewacht om de buurtbewoners alvast een eerste keer te informeren via een nieuwsbrief en infopanelen in het Stadspark zelf.” 

“Het herwaarderen van het Stadspark is een project waarvoor district en stad samenwerken. Hoewel er op beide bestuursniveaus een andere meerderheid is. Burgers verwachten van ons samenwerking over de partijgrenzen heen. Ik kan ze geen ongelijk geven. Het Stadspark wordt intensief gebruikt door toeristen, buurtbewoners, scholen, sporters en verenigingen. Je mag een goed parkonderhoud verwachten van het lokale bestuur”, concludeert districtsschepen voor groen en parken Tom Van den Borne (foto van de districtsschepen, genomen op de Keiligbrug). Door de burgers te betrekken, maken we van dit project een echt succes waar alle Antwerpenaren trots op kunnen zijn!”

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren