Regina Verstraeten

Districtsraadslid  

Inzet voor buurt en district

In februari stelde de seniorenraad van het district Antwerpen haar memorandum 2018 voor. Groen raadslid Gina Verstraeten spreekt vol bewondering over de inzet van de leden van die seniorenraad. “In de commissies van de seniorenraad wordt stevig gedebatteerd over toegankelijkheid en veiligheid van onze straten en pleinen. En recent stelden ze een bankenplan voor zowel Linkeroever als Antwerpen Noord voor waarmee het district aan de slag ging.”

In het memorandum springt de nadruk op digitalisering in het oog. De stad schakelde de laatste jaren om van papieren communicatie naar websites en nieuwsbrieven en ook de loketten gingen digitaal. Dit is voor veel ouderen niet vanzelfsprekend. Ook cultuur aangepast aan de doelgroep wordt sterk naar voor geschoven.

“Het gebrek aan een goede seniorenraad op stadsniveau laat zich wel voelen” volgens Gina.

Dé National

Gina zet zich zelf sterk in in haar buurt. Ze was jaren één van de trekkers van buurthuis De Buurt en nu legt ze heel haar hart in de National, de recent herontdekte buurtcinéma in de Lange Beeldekensstraat.

Ze heeft goede herinneringen aan de buurtcinéma: “Ik had een grote voorkeur voor de films van Old Shatterhand en Winetou, Elvis films en natuurlijk John Wayne.” Nu geeft ze er zelf rondleidingen en coördineert de werking van de gidsen. Maar ook bij de opruim en de spaghettislag was ze er niet weg te slaan natuurlijk.

Het district Antwerpen ondersteunt de National financieel voor de werking naar de buurt en zorgt er voor dat in het Oude Badhuis benefietactiviteiten kunnen plaatsvinden met onder andere Guido Belcanto en Merdan Taplak.

 

Contact: regina.verstraeten@stad.antwerpen.be