Programma 2018: Groen verbindt

Verbinden is de Groene draad die doorheen dit programma voor het district Antwerpen loopt. Verbinden zodat iedereen zich thuis kan voelen.

Verbinden in de ruime zin: Verbinden van inwoners en bezoekers van alle leeftijden en alle achtergronden, zonder onderscheid. Verbinden van de verschillende wijken dankzij betere fietsvoorzieningen en beter openbaar vervoer. Verbinden binnen je straat door die terug te geven aan de bewoners. Verbinden van stukken groen door tuinstraten. Verbinden door samen te sporten of cultuur te beleven. Verbinden met de lokale handelaars en voedselproducenten uit de nabije omgeving.

Verbinden doe je van onderuit. Veel bewoners en ondernemers in ons district nemen initiatieven die verbindend zijn: buurtverenigingen, leef/tuinstraten, voedselteams, winkeliersverenigingen, speelstraten, huiswerkbegeleiding, samentuinen, loopgroepjes, jeugdbewegingen, buurthuizen, wijkfeesten, … De diversiteit aan organisatievormen is eindeloos en elke wijk heeft op dat vlak zijn eigenheid.
Het district neemt een sterke en actieve rol op in het ondersteunen en faciliteren van al die vormen van verbindende initiatieven. Aanvullend neemt het district zelf verbindende initiatieven op maat van wijken, groepen en thema’s om zo iedereen in het district te bereiken.

Vernieuwende initiatieven, voortschrijdend inzicht of onverwachte uitdagingen zien we als een kans. Niet altijd eenvoudig en dikwijls de start van een zoektocht. Wat eerst onmogelijk leek wordt zo na enkele jaren vaak vanzelfsprekend.


Dit is ons programma

1. Wat zijn onze prioriteiten en hoe maakten we al het verschil?

2. Meer groen en water, minder stenen

3. Groen en natuur in de stad

4. Kansen voor de jeugd

5. Openbaar domein en mobiliteit op mensenmaat

6. Leve de mondige burger en de participatieve democratie

7. Cultuur voor iedereen en van onderop

8. Ouderen tellen mee

9. Sport en recreatie verbinden

10. We steunen lokale handel

11. Wijkwerking en stadsmakers

12. Extra aandacht voor...


Het volledige programma in .pdf


Een aantal thema's vind je in dit districtsprogramma niet terug: onderwijs, haven en werk, sociale zaken, veiligheid, dierenwelzijn... Dat komt omdat het district daarvoor niet bevoegd is. Je vindt onze voorstellen daarvoor in:

het Groene stadsprogramma.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.