Programma

Programma 2018: Groen Verbindt

Verbinden is de Groene draad die doorheen dit programma voor het district Antwerpen loopt. Verbinden zodat iedereen zich thuis kan voelen.

Verbinden in de ruime zin: Verbinden van inwoners en bezoekers van alle leeftijden : kinderen , jongeren en senioren en minder mobielen. Verbinden van mensen van alle achtergronden, zonder onderscheid. Verbinden van de verschillende wijken dankzij betere fietsvoorzieningen en beter openbaar vervoer. Verbinden binnen je straat door die terug te geven aan de bewoners. Verbinden van stukken groen door tuinstraten. Verbinden door samen te sporten of cultuur te beleven. Verbinden met de lokale handelaars en voedselproducenten uit de nabije omgeving.

Verbinden doe je van onderuit. Veel bewoners en ondernemers in ons district nemen initiatieven die verbindend zijn: buurtverenigingen, leef/tuinstraten, voedselteams, winkeliersverenigingen, speelstraten, huiswerkbegeleiding, samentuinen, loopgroepjes, jeugdbewegingen, buurthuizen, wijkfeesten, … De diversiteit aan organisatievormen is eindeloos en elke wijk heeft op dat vlak zijn eigenheid.
Het district neemt een sterke en actieve rol op in het ondersteunen en faciliteren van al die vormen van verbindende initiatieven. Aanvullend neemt het district zelf verbindende initiatieven op maat van wijken, groepen en thema’s om zo iedereen in het district te bereiken.

Vernieuwende initiatieven, voortschrijdend inzicht of onverwachte uitdagingen zien we als een kans. Niet altijd eenvoudig en dikwijls de start van een zoektocht. Wat eerst onmogelijk leek wordt zo na enkele jaren vaak vanzelfsprekend.

Als district zetten we ons uiteraard in voor gelijke rechten, ongeacht gender, handicap, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid, mensen zonder papieren … Dat uit zich bijvoorbeeld in:

  • aanleg van openbaar domein met extra aandacht voor toegankelijkheid en blindengeleiding
  • een sterk seniorenprogramma
  • het uithangen van de regenboogvlag op 17 mei, het aanbrengen van een regenboogzebrapad…

Dit is ons programma

1. Wat deden we? Wat zijn onze prioriteiten voor de toekomst?

2. Meer groen en water, minder stenen

3. Natuur in de stad

4. Kansen voor de jeugd

5. Openbaar domein en mobiliteit op mensenmaat

6. Leve de mondige burger en de participatieve democratie

7. Cultuur voor iedereen en van onderop

8. Ouderen tellen mee

9. Sport en recreatie verbinden

10. We steunen lokale handel

Menselijker, eerlijker, gezonder #hetkanbeter