Participatie

Participatie is voor ons de rode draad. Op 6 jaar verandert er voor individuele kinderen en jongeren veel, constant de vinger aan de pols houden is dus nodig. We zien hen als mede-eigenaar van het district. We geven hen inspraak, vertrouwen en waardering zodat het niet enkel een beleid voor hen is, maar ook door hen.

Binnen de participatieladder streven we er naar om kinderen en jongeren veel zelf te laten organiseren. Ook de andere treden komen uitgebreid aan bod. Jongeren moeten hun burgerschap nog volop ontwikkelen, participatie is bij hen bij uitstek een leerproces waarin we investeren en aanklampend werken.

Participatieladder:

 • Jeugdraad
  • De jeugdraad vormt de kern van de participatie en van de advisering over en door kinderen en jongeren. We werken samen met jongeren en de jeugddienst aan een sterke structuur en dito dynamiek voor de jeugdraad. 
  • De jeugdraad wordt een afspiegeling van de grote diversiteit aan jongeren binnen het district. Daar zetten we hard op in. Groepen die we niet bereiken, proberen we via andere participatiekanalen te beluisteren. De jeugdraad organiseert dit zo goed mogelijk: werken op wijkniveau, J100 (zie http://jesantwerpen.be/uncategorized/j100/), … 
  • Het district engageert zich om steeds binnen de maand een gemotiveerd antwoord te geven op adviezen. Jongeren moeten niet altijd hun zin krijgen, maar wel altijd een transparant, onderbouwd en volledig antwoord krijgen op hun advies.

 • Jeugdraad, jeugdwerk, jeugdverenigingen, scholen, huizen van het kind, … worden actief uitgenodigd op commissies van de districtsraad. Ze kunnen er als expert of ervaringsdeskundige het woord nemen.
 • De evaluatie van evenementen, projecten, subsidies, … gebeurt samen met de kinderen en jongeren die de doelgroep vormden.
 • De jeugddienst zet experimenten op in functie van participatie. Dit zijn bij uitstek leerkansen voor alle betrokkenen.
 • Jeugdorganisaties kunnen vorming en coaching krijgen om zelf met participatie aan de slag te gaan.
 • Participatie loopt horizontaal over de bevoegdheden, met extra aandacht voor de (her)aanleg van openbare ruimtes.

Ga terug

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren