Participatie

Participatie is voor ons de rode draad. Op 6 jaar verandert er voor individuele kinderen en jongeren veel, constant de vinger aan de pols houden is dus nodig. We zien hen als mede-eigenaar van het district. We geven hen inspraak, vertrouwen en waardering zodat het niet enkel een beleid voor hen is, maar ook door hen.

Binnen de participatieladder streven we er naar om kinderen en jongeren veel zelf te laten organiseren. Ook de andere treden komen uitgebreid aan bod. Jongeren moeten hun burgerschap nog volop ontwikkelen, participatie is bij hen bij uitstek een leerproces waarin we investeren en aanklampend werken.

Participatieladder:

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.