Openbaar domein en mobiliteit voor iedereen

Het openbaar domein omvat straten en pleinen, infrastructuur om te spelen, te ontmoeten, om zich te verplaatsen, veel groen… Het is de belangrijkste bevoegdheid van het district en er gaat ook het meeste geld naar toe. We zorgen voor een toegankelijke omgeving. Mensen met hun verschillende mogelijkheden kunnen er vlot en veilig gebruik van maken. We ontwerpen de ruimte in ons district in voor iedereen: mooi, gemakkelijk, functioneel en toegankelijk. Daarbij laten we ons inspireren door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid .

De nadruk ligt nu te eenzijdig op verplaatsingen met de auto. Een ommekeer in het denken is nodig: spelen, leven, cultuur beleven, ontmoeten, … krijgen meer ruimte binnen het openbaar domein. Er is dus een fundamentele omslag nodig in de manieren om ons te verplaatsen, in de "modal split". Daarbij kunnen we als district een belangrijke rol spelen.

STOP-principe is en blijft ons uitgangspunt. Dus prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens

Voetgangers (op 1) en fietsers (op 2) worden bij de (her)aanleg van straten en pleinen effectief als uitgangspunt genomen; de doorstroming van auto’s is daaraan ondergeschikt. Woonstraten en pleinen zijn in eerste instantie een plek om te wonen en te leven, de verkeersfunctie komt op de tweede plek. Een straat wordt opgebouwd van de rand naar het midden toe: voetgangersvoorzieningen, ontharding, fietsen en fietsparkeren, … zijn een uitgangspunt en geen opvulling als er toevallig ruimte overblijft.

Daarenboven: een substantieel hoger aandeel voetgangers en fietsers levert minder vervuilde lucht op en creëert nog eens extra ruimte voor vergroening.

Zie ook de hoofdstukjes 2 Meer groen en water, minder stenen en 3. Natuur in de stad.

Meer hier over

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.