Natuur in de stad

Groen en bloemen zien doet mensen deugd. Natuur draagt bij aan het welbevinden van bewoners en bezoekers. Groen maakt gelukkig

  • Het draagt bij aan de kwaliteit van de menselijke leefomgeving: zuurstof, afkoeling, wateropname en waterverdamping, luchtkwaliteit.
  • Groen heeft belangrijke recreatieve functies: sporten, picknicken, barbecueën, spelen, wandelen.
  • Groen heeft een verbindende functie: samentuinen, volkstuinen, ontmoeting in parken en vergroende straten, …
  • Het draagt bij aan de klimaatdoelstellingen: CO2 captatie, waterinfiltraten en wateropname, afkoeling door waterverdamping.
  • Het draagt bij aan de biodiversiteit: van echte natuurgebieden tot ondersteuning van bestuivers, vlinders, stads- en tuinvogels, vleermuizen, ...
  • Het zorgt voor voedselproductie: in eigen tuin, samentuin, volkstuin, stadslandbouw.

Vaak vervult een stukje groen meerdere functies, maar zelden allemaal. En soms volstaat het ook gewoon dat één van de functies wordt vervuld. Vaak is een afweging nodig, zo gaan bijvoorbeeld recreatie of esthetisch aspecten niet altijd samen met biodiversiteit of een hoge natuurwaarde. De stad is bij uitstek een omgeving waar mensen zich goed moeten voelen, mede daardoor neemt de druk op de open ruimte buiten de stad niet verder toe.

 

Meer hier over

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.