Meer groen en water, minder stenen

Sint PaulusplaatsTeveel pleinen en straten in ons district zijn steenvlaktes. Daardoor is het er in de zomer te warm en in de winter kouder. bvb de Sint Paulusplaats . De voorbije legislatuur hebben we daar al heel wat aan gedaan. Denk aan de Loosplaats, de Wilgenstraat, de Paardenmarkt, de tuinstraten... We gaan een stevig tandje bijsteken in het ontharden van straten en pleinen .

Er zijn goede redenen om het openbaar domein te “ontharden”.

  • Meer groen maakt mensen gelukkiger en gezonder, zo leert de wetenschap.
  • Maar het is ook functioneel: hemelwater kan rechtstreeks de bodem in. Dat is goed, omdat de klimaatverandering ons heviger regenbuien bezorgt. Dat is goed, omdat het grondwater wordt aangevuld. Dan doen stadsbomen en parkvijvers het goed.
  • En meer bomen en water zijn op zich weer goed om de hitte in de stad te temperen. Steen en beton houdt de warmte vast. Dit noemt men het hitteschild van de stad. Strijd tegen het hitteschild is het thema van drie generaties van Dienderen. Zie uitvoerige perstekst:

Ontharding en waterinfiltratie hangen sterk samen met het vergroenen van de stad. Maar wegens de opwarming van de aarde is dit een extra hoofdstuk waard.

Bovendien: een groenere straat brengt meer leven in de buurt, ook van buurtbewoners die samen initiatief nemen.

Meer hierover:

Ga terug naar het overzicht van ons programma.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.