Kansen voor de jeugd

Kinderen en jongeren zijn de toekomst. We hebben een groot vertrouwen in hun creativiteit en goede wil. Daarom ondersteunen we hen en hun initiatieven.

  • Het district waarborgt een ruim en laagdrempelig aanbod voor kinderen en jongeren. Bij voorkeur steunen we het aanbod van jeugdorganisaties. Daarnaast organiseren we zelf activiteiten. Er is extra aandacht voor jongeren met een beperking. We ondersteunen een buddysysteem binnen het jeugdwerk.
  • De kinderrechten vormen de basis van ons beleid, ze worden steeds gerespecteerd en bewaakt. Zo staan alle initiatieven die het district neemt of ondersteunt open voor kinderen en jongeren zonder geldig verblijfsstatuut.
  • Veel Antwerpse jongeren hebben weinig vertrouwen in politiek. Bij kansengroepen is het wantrouwen naar beleidsmakers toe groot. Een goed jeugdbeleid dat inzet op inspraak en participatie enerzijds en een open houding van beleidsmakers naar jongeren toe anderzijds zijn 2 instrumenten om deze uitdaging aan te gaan.
  • Jeugd is, net zoals senioren, een horizontaal thema: ook in andere beleidsdomeinen houden we altijd rekening met de noden en wensen van kinderen en jongeren.
  • Het subsidiereglement haalt de schotten tussen de verschillende beleidsdomeinen (jeugd, sport, senioren, cultuur, …) weg. Het stimuleert de samenwerking tussen die domeinen.

Meer hier over

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.