jeugdraad

De jeugdraad vormt de kern van de participatie en van de advisering over en door kinderen en jongeren. We werken samen met jongeren en de jeugddienst aan een sterke structuur en dito dynamiek voor de jeugdraad.

  • De jeugdraad wordt een afspiegeling van de grote diversiteit aan jongeren binnen het district. Daar zetten we hard op in. Groepen die we niet bereiken, proberen we via andere participatiekanalen te beluisteren. De jeugdraad organiseert dit zo goed mogelijk: werken op wijkniveau, J100…
  • Het district engageert zich om steeds binnen de maand een gemotiveerd antwoord te geven op adviezen. Jongeren moeten niet altijd hun zin krijgen, maar wel altijd een transparant, onderbouwd en volledig antwoord krijgen op hun advies.
  • Jeugdraad, jeugdwerk, jeugdverenigingen, scholen, huizen van het kind, … worden actief uitgenodigd op commissies van de districtsraad. Ze kunnen er als expert of ervaringsdeskundige het woord nemen.
  • De evaluatie van evenementen, projecten, subsidies, … gebeurt samen met de kinderen en jongeren die de doelgroep vormden.
  • De jeugddienst zet experimenten op in functie van participatie. Dit zijn bij uitstek leerkansen voor alle betrokkenen.
  • Jeugdorganisaties kunnen vorming en coaching krijgen om zelf met participatie aan de slag te gaan.
  • Participatie loopt horizontaal over de bevoegdheden, met extra aandacht voor de (her)aanleg van openbare ruimtes.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.