Jeugddienst steunt én regisseert

De jeugddienst heeft een dubbele rol: dicht bij de jongeren en het jeugdwerk staan en tegelijk mee de regie voeren van het jeugdbeleid. Dus zowel faciliteren van initiatieven als zelf een aanbod voorzien waar nodig.

  • De jeugddienst heeft extra aandacht voor participatie en wordt daarin ook ondersteund.
  • Er wordt ingezet op een stevig netwerk van jongeren en jeugdverenigingen. Dit vormt ook de basis voor de jeugdraad en andere participatiemomenten.
  • De communicatie over en voor de jeugd, jeugdwerkingen en verenigingen is aangepast aan de doelgroep. Er wordt rekening gehouden met anderstaligen.
  • Binnen de jeugddienst krijgt iemand de rol van “jongeren ombudspersoon”.
  • Waardering tonen voor de inzet van jongeren en zo ook hun betrokkenheid verhogen. Dit kan bij evenementen, door gadgets, een extra traktatie, specifieke communicatie, …

Ga terug

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.