Groene Stamboom tegen hitte-eilanden

Drie generaties, vier familieleden maken van de hitte-eilanden een gezamenlijk strijdpunt.

Hugo Van Dienderen en Jeannine Weyers, pioniers van het eerste uur bij Groen hebben mogen meemaken hoe hun dochter Ilse al vele jaren héél actief is in deze partij, en zijn nu zeer gelukkig en trots dat ook hun kleindochter Amber Paris haar eerste stappen in de actieve politiek zet. Omdat op elke kieslijst van 14 oktober wel minstens één speler van dit kwartet terug te vinden is kozen ze voor een gezamenlijk strijdpunt dat een krachtige aanpak vereist op alle drie die bestuursniveaus.

Wie zijn ze?

Alle vier nemen ze hun verantwoordelijkheid op als kandidaat op één of meer lijsten van Groen in Antwerpen.

  • Amber (kleindochter, 22) staat op nr. 9 voor het district.
  • Ilse (dochter, 49) staat op nr. 9 voor de stad en op 2 voor de provincie.
  • Hugo (75) staat op nr. 41 voor de stad
  • Jeannine (74) staat op nr. 26 van het district.

Deze familie is daardoor vertegenwoordigd op alle kieslijsten van 14 oktober. Maar daar blijft het niet bij. Ze hebben ook een gezamenlijk verkiezingsthema, een groene draad waar op al die niveaus aan moet getrokken worden.

Strijd tegen de hitte-eilanden op alle niveaus.

In de stad is het warmer dan op het platteland. 's Nachts koelt het in de stad ook veel minder af. Gemiddeld wordt een verschil gemeten van 3,5°C, maar er werd al een maximaal verschil vastgesteld van 8°C. De impact hiervan op de volksgezondheid is dramatisch. Zo had een hittegolf in 2015 410 extra doden tot gevolg. De steden zijn echte hitte-eilanden!

Wat kan hiertegen gedaan worden op elk niveau?

Het hitte-effect kan tegengegaan worden door een groen-blauw dooraderde stad, en dit tot in het centrum. Er is al geëxperimenteerd met tuinstraten, gevelbegroeiing, maar ook verzachting in plaats van verharding van de bodem. Amber wil zich vanuit haar ervaring bij de scoutsleiding inzetten voor de jeugd, en zeker ook voor avontuurlijke speelplekken. En dergelijke aanpak met aanwezigheid van zand, groen en water verlaagt ook het hitte-effect in de binnenstad.

Stromend water moet opnieuw doorheen de stad lopen. Mechelen, Leuven en Diest zijn hier prachtige voorbeelden van. Deze steden maakten dankbaar gebruik van middelen die door het Vlaams gewest ter beschikking gesteld worden. Ons eigen stadsbestuur maakte hiervan geen gebruik, en liet zo een historische kans verloren gaan om de Schijn-Schelde verbinding op te waarderen. Hier is dus werk aan de winkel op stads-niveau. Ilse (op de provincie- en stadslijst) pleit voor het terug openleggen van deze verbinding tussen Schijn en Schelde.

Er moet ook binnen de stedelijke administratie meer kennis over klimaatadaptatie komen. Dat er al een projectleider klimaatadaptatie is, is een goede zaak, maar er moet meer kennis komen op alle technische en administratieve niveaus.

Ook de provincie speelt hier een belangrijke rol met zijn waterlopenbeheer. De blauwe assen die de stad moeten binnenstromen komen uit de provincie de stad binnen.

Ook de fiets-o-strades vallen onder de bevoegdheid van de provincie. Deze kunnen kleine groene en of blauwe verbindingen met de stad worden door oordeelkundig gebruik te maken van hagen, bomenrijen, waterpartijen.

Hugo pleit dan weer voor het beter isoleren van de zorgcentra, en het gebruik van warmtepompen.

Familiale strategie

Om de hitte-eilanden aan te pakken via de bovenstaande strijdpunten is er een congruent beleid nodig op de drie bestuursniveaus. Dit kan enkel als er voldoende samenwerking en communicatie is tussen deze drie niveaus. Het is daar waar zij gezamenlijk hun schouders gaan onder zetten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.