16 sep 2018

Groen verbindt: ons programma voor district Antwerpen

Verbinden is de Groene draad die doorheen het programma voor het district Antwerpen loopt. Verbinden zodat iedereen zich thuis kan voelen.

Verbinden in de ruime zin: Verbinden van inwoners en bezoekers van alle leeftijden en alle achtergronden, zonder onderscheid. Verbinden van de verschillende wijken dankzij betere fietsvoorzieningen en beter openbaar vervoer. Verbinden binnen je straat door die terug te geven aan de bewoners. Verbinden van stukken groen door tuinstraten. Verbinden door samen te sporten of cultuur te beleven. Verbinden met de lokale handelaars en voedselproducenten uit de nabije omgeving.

Verbinden doe je van onderuit. Veel bewoners en ondernemers in ons district nemen initiatieven die verbindend zijn: buurtverenigingen, leef/tuinstraten, voedselteams, winkeliersverenigingen, speelstraten, huiswerkbegeleiding, samentuinen, loopgroepjes, jeugdbewegingen, buurthuizen, wijkfeesten, … De diversiteit aan organisatievormen is eindeloos en elke wijk heeft op dat vlak zijn eigenheid.
Het district neemt een sterke en actieve rol op in het ondersteunen en faciliteren van al die vormen van verbindende initiatieven. Aanvullend neemt het district zelf verbindende initiatieven op maat van wijken, groepen en thema’s om zo iedereen in het district te bereiken.

Groen district Antwerpen schuift daarbij vier speerpunten naar voor:

  1. Antwerpen klimaatneutraal. Het district kan daaraan bijdragen door fundamenteel minder verharding aan te leggen op straten en pleinen, door ruimte te geven aan water en groen. Pilootprojecten zoals “klimaatrobuust Sint Andries” en de tijdelijke tuinstraten verruimen we naar een hele reeks wijken. En we realiseren minstens 10 permanente tuinstraten. (Op Den Oever toonden we reeds dat een veel voetgangersvriendelijk plein ook een groener plein kan zijn. En we legden een ondergrondse boombunker aan waarin het water van het plein kan infiltreren: goed voor de bomen en goed tegen wateroverlast.) En: we voorzien een investeringsplan voor het stadspark. Het achterstallig onderhoud is zichtbaar groot, er is een goed beheersplan, maar er staan nog steeds geen mensen en middelen tegenover. Vanaf 2019 komen de grote parken ook naar het district, tijd om ze eindelijk op niveau te onderhouden, we kunnen dat. Zo maken we van het stadspark terug ons kroonjuweel.
  2. Antwerpen moet een plek zijn om jong te zijn, met extra inzet op onze steeds meer diverse jeugd. Veel van onze wijken zijn zeer jong en worden nog jonger. Zo is op Luchtbal een derde van de bevolking onder de 18 jaar en op het Kiel bijna evenveel. Om elke kind een fijne kindertijd te bezorgen, willen we in elke buurt een avontuurlijke groene speelplek, waar ze zich ongegeneerd vuil kunnen en mogen maken.
    Veel jongeren hebben nog weinig vertrouwen in het beleid, vaak staan inspraak en participatie nog ver van hun af. We moeten meer naar de wijken, en we moeten meer doen dan luisteren: hun initiatieven opzoeken, waarderen en ondersteunen. Daarbij willen we vooral zien hoe ze zich zelf willen organiseren, waarbij we de jeugdraad als de spil zien. Daartoe wordt de jeugdraad ruimer ondersteund vanuit de jeugddienst en andere organisatievormen worden uitgetest, bijvoorbeeld wijkjeugdraden. Op raden en commissies nodigen we ervaringsdeskundigen (jeugdwerk, scholen, …) uit om sterker het jongerenperspectief in te brengen.
  3. We willen op stadsniveau een echt Antwerps circulatieplan, dat prioritair inzet op voetgangers en fietsers, ondersteund door het openbaar vervoer, waarbij autoverkeer actief een veel bescheidener rol moet krijgen. Als district moeten we nog harder de kaart trekken van straten waar het goed wonen is met meer ruimte voor voetgangers, spelende kinderen, fietsers, groen en fietsenstallingen. Woonerven, autoluwe en autovrije zones, schoolstraten, speelstraten, toekomstraten en tuinstraten worden de norm. Om te starten vormen we één of meerdere parkeervakken per straat om naar een fietsenstalling en zetten zo de trend. Dit geeft reële plek aan fietsen en zo komt ook het voetpad weer vrij. En we zetten een investeringsplan op voor fietsassen en veilige conflictvrije kruispunten.
  4. Democratie gaat over meer dan eens in de zes jaar stemmen, het hoort een constant proces te zijn. Inwoners, jong en oud, zijn mondiger en weten vaak ook zeer goed wat er eigenlijk nodig is in hun wijk, of het nu over een speelterrein, een straat of cultuur gaat. We zetten er stadslabs voor op met burgers, raadsleden en ambtenaren. We schakelen een versnelling hoger met de burgerbegroting 2.0. Van 1 miljoen gaan we naar 1,5 miljoen en we willen een nog ruimere betrokkenheid vanuit heel het district.
    De traditionele politieke organen (raden en commissies) breken we open: er komt ruimte voor bewoners om actief mee te discussiëren en we gaan op verplaatsing.
    Met de aanstelling van wijkcoaches willen we zorgen dat opstartende initiatieven hun weg vinden zodat bewoners en organisaties hun energie kunnen spenderen aan wat essentieel is: verbindende initiatieven opzetten voor hun wijk. Wijkcoaches kunnen voor ons komen binnen administratie en ontmoetingscentra, maar minstens zo hard willen we er het middenveld voor aanspreken en financieren.

Ons volledige programma

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren