24 jul 2018

Groen district Antwerpen stelt speerpunten en topkandidaten voor

Vandaag stelt Groen district Antwerpen haar speerpunten en topkandidaten voor de komende verkiezingen voor. De partij kiest voor een mix van ervaring en jong engagement en schuift vier prioriteiten naar voor: Antwerpen klimaatneutraal, inzetten op jongeren, mobiliteit, en democratie & participatie.

Lijsttrekker is huidig districtsschepen Tom Van den Borne:

“Verbinden is voor ons de essentie van wat het district Antwerpen moet doen. Districten staan in voor het gemeenschapsleven in de straten en de wijken, net zoals ze instaan voor de inrichting daarvan.Dus willen we zorgen voor verbinding tussen ouderen en jongeren, bezoekers en bewoners, mensen van allerlei oorsprong, nieuwkomers, mensen in armoede, sportievelingen en cultuurliefhebbers. Want zo zorgen we dat mensen zich thuis voelen, over hun onderlinge verschillen kunnen stappen en samenwerken.”

Groen wil dat bij uitstek doen door te werken op wijkniveau. Veel bewoners en ondernemers nemen initiatieven die verbindend zijn: buurtverenigingen, tuinstraten, toekomstraten, voedselteams, speelstraten, huiswerkbegeleiding, loopgroepjes en jeugdbewegingen. Groen wilvoor hen een nog sterkere ondersteuning, zowel praktischals met subsidies.

 

Dat verbinden loopt als een Groene draad doorheen het programma. De partij schuift daarbij vier speerpunten naar voor:

 

  1. Antwerpen klimaatneutraal. Het district kan daaraan bijdragen door fundamenteel minder verharding aan te leggen op straten en pleinen, door ruimte te geven aan water en groen. Pilootprojecten zoals “klimaatrobuust Sint Andries” en de tijdelijke tuinstraten verruimen we naar een hele reeks wijken. En we realiseren minstens 10 permanente tuinstraten.
   (Op Den Oever toonden we reeds dat een veel voetgangersvriendelijk plein ook een groener plein kan zijn. En we legden een ondergrondse boombunker aan waarin het water van het plein kan infiltreren: goed voor de bomen en goed tegen wateroverlast.)
   En: we voorzien een investeringsplan voor het stadspark. Het achterstallig onderhoud is zichtbaar groot, er is een goed beheersplan, maar er staan nog steeds geen mensen en middelen tegenover. Vanaf 2019 komen de grote parken ook naar het district, tijd om ze eindelijk op niveau te onderhouden, we kunnen dat. Zo maken we van het stadspark terug ons kroonjuweel.

  2. Antwerpen moet een plek zijn om jong te zijn, met extra inzet op onze steeds meer diverse jeugd. Veel van onze wijken zijn zeer jong en worden nog jonger. Zo is op Luchtbal een derde van de bevolking onder de 18 jaar en op het Kiel bijna evenveel.
   Om elke kind een fijne kindertijd te bezorgen, willen we in elke buurt een avontuurlijke groene speelplek, waar ze zich ongegeneerd vuil kunnen en mogen maken. 
   • Veel jongeren hebben nog weinig vertrouwen in het beleid, vaak staan inspraak en participatie nog ver van hun af. We moeten meer naar de wijken, en we moeten meer doen dan luisteren: hun initiatieven opzoeken, waarderen en ondersteunen. Daarbij willen we vooral zien hoe ze zich zelf willen organiseren, waarbij we de jeugdraad als de spil zien. Daartoe wordt de jeugdraad ruimer ondersteund vanuit de jeugddienst en andere organisatievormen worden uitgetest, bijvoorbeeld wijkjeugdraden.
   • Op raden en commissies nodigen we ervaringsdeskundigen (jeugdwerk, scholen, …) uit om sterker het jongerenperspectief in te brengen.

  3. We willen op stadsniveau een echt Antwerps circulatieplan, dat prioritair inzet op voetgangers en fietsers, ondersteund door het openbaar vervoer, waarbij autoverkeer actief een veel bescheidener rol moet krijgen.
   Als district moeten we nog harder de kaart trekken van straten waar het goed wonen is met meer ruimte voor voetgangers, spelende kinderen, fietsers, groen en fietsenstallingen. Woonerven, autoluwe en autovrije zones, schoolstraten, speelstraten, toekomstraten en tuinstraten worden de norm.
   Om te starten vormen we één of meerdere parkeervakken per straat om naar een fietsenstalling en zetten zo de trend. Dit geeft reële plek aan fietsen en zo komt ook het voetpad weer vrij.
   En we zetten een investeringsplan op voor fietsassen en veilige conflictvrije kruispunten.

  4. Democratie gaat over meer dan eens in de zes jaar stemmen, het hoort een constant proces te zijn. Inwoners, jong en oud, zijn mondiger en weten vaak ook zeer goed wat er eigenlijk nodig is in hun wijk, of het nu over een speelterrein, een straat of cultuur gaat. We zetten er stadslabs voor op met burgers, raadsleden en ambtenaren.
   We schakelen een versnelling hoger met de burgerbegroting 2.0. Van 1 miljoen gaan we naar 1,5 miljoen en we willen een nog ruimere betrokkenheid vanuit heel het district.
   • De traditionele politieke organen (raden en commissies) breken we open: er komt ruimte voor bewoners om actief mee te discussiëren en we gaan op verplaatsing. 
   • Met de aanstelling van wijkcoaches willen we zorgen dat opstartende initiatieven hun weg vinden zodat bewoners en organisaties hun energie kunnen spenderen aan wat essentieel is: verbindende initiatieven opzetten voor hun wijk. Wijkcoaches kunnen voor ons komen binnen administratie en ontmoetingscentra, maar minstens zo hard willen we er het middenveld voor aanspreken en financieren.

 

Onze eerste kandidaten

 

De ledenvergadering koos alvast voor eerste negen kandidaten en ook onze lijstduwer is al duidelijk. Het uitgangspunt is daarbij is helder en eenvoudig: we mengen ervaring en nieuw engagement.

 1. Tom Van den Borne, 44, schepen district Antwerpen
  voormalig stafmedewerker jeugdwerk, leerkracht van opleiding, nog steeds voorzitter van landelijk erkend jeugdwerk (Karavaan vzw)
  Antwerpen - Dam

 2. Femke Meeusen, 27
  projectcoördinator uitgeverij VAN IN en freelancer taalopdrachten (FR-NL-SP)
  ex-bestuurslid Jong Groen nationaal, ex-voorzitter Jong Groen Antwerpen
  Antwerpen - Sint Andries

 3. Lieve Stallaert, 64, schepen district Antwerpen
  pionier in biologische kleding en voeding
  Antwerpen - Zuid

 4. Simon Verreet, 32
  adjunct-verbondscommissaris bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, voormalig ondervoorzitter Vlaamse Jeugdraad, voormalig coördinator Habbekrats Antwerpen
  Antwerpen - Zurenborg

 5. Anne Poppe, fractieleidster en districtsraadslid
  psychologe
  Antwerpen - Brederode

 6. Anna Touré, 34
  dossierbeheerder, opleiding politieke wetenschappen en werkwetenschappen, roots in Mali
  Antwerpen – Noord

 7. Gina Verstraeten, 61, districtsraadslid,
  trekker bij filmhuis National, mede starter buurthuis De Buurt, pleegouder, opleiding hoger kunstonderwijs
  Antwerpen - Noord

 8. Staf De Vos, 56
  zelfstandig eigenaar Fatkat Records, voorheen districtsraadslid in Hoboken en Berchem
  Antwerpen - Harmonie

 9. Amber Paris, 22
  master taal- en letterkunde Nederlands, groepsleidster scouts St Jacob
  Antwerpen – Noord

 

   33. Bart Staes,

         Europarlementslid

         Antwerpen - Harmonie

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren