08 nov 2019

Forse investeringen in groen, wijkwerking, voetgangers- en fietsinfrastructuur dankzij Groen

Het Antwerps districtsbestuur heeft de meerjarenbegroting 2020-2025 voorgesteld. Bij de lokale verkiezingen van vorig jaar stemde bijna een kwart van de inwoners van district Antwerpen op Groen. De partij onderhandelde een bestuursakkoord met duidelijke groene insteken en stapte in het bestuur met N-VA en Open Vld. Die groene invloed is merkbaar in waar het geld naartoe gaat: er wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur voor fietsers en voetgangers, buurtwerking, parken en groenvoorziening.

Fietsers en voetgangers

District Antwerpen maakt werk van een betere fiets- en voetgangersinfrastructuur. “Gemiddeld 4,6 miljoen euro per jaar of 43% van het investeringsbudget van het district gaat naar fietsers en voetgangers”, bevestigt Groen districtsschepen Femke Meeusen.

Er komt een fietsinvesteringsplan om ervoor te zorgen dat straten die nu nog geen goede fietsinfrastructuur hebben die wel krijgen. Daarnaast voorziet het district de komst van een reeks nieuwe woonerven. Woonerven zijn plekken waar voetgangers de volledige breedte van de openbare weg mogen gebruiken en waar spelen op straat toegestaan is. De maximumsnelheid voor wagens is er beperkt tot 20 kilometer per uur.

Het district zal rond de Groenplaats ook mee bouwen aan de via Sinjoor. Dat is een project van de Stad Antwerpen dat ervoor moet zorgen dat je in de toekomst van treinstation Antwerpen-Centraal naar de Schelde kunt wandelen zonder daarbij rijwegen te kruisen.

Buurtwerking

Het district Antwerpen telt 22 wijken. “In de verschillende wijken van ons district nemen bewoners en verenigingen waardevolle initiatieven: een straatfeest, een vergroeningsactie, een lokale wielerwedstrijd, een editie van de lentepoets... Met een fiks budget aan projectsubsidies ondersteunen we die initiatieven maximaal”, verzekert schepen Meeusen. Er gaan dan ook veel middelen naar wijkwerking, één van haar bevoegdheden.

Buurtbewoners zullen in hun initiatieven worden begeleid door wijkcoaches. “Om alle waardevolle initiatieven in onze wijken maximaal te ondersteunen, zetten we in op wijkcoaches. Zij zorgen ervoor dat starters hun nieuw idee kunnen realiseren en wijzen hen daarbij de weg, zonder het eigenlijke werk uit hun handen te nemen”, verduidelijkt de groene politica. Ook zal het district regelmatig netwerkmomenten organiseren, zodat bewoners en verenigingen de kans krijgen om van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen.

Cultuur

Op vlak van cultuur is er ook sprake van een sterke verankering in de wijken: de cultuurwerking van het district omvat 5 ontmoetingscentra, 5 wijkbibliotheken, de publiekswerking van bibliotheek Permeke en een cultuurwerking in postcode 2018.

“We zullen voor het cultuuraanbod deels participatief werken”, verklaart districtsschepen van cultuur Meeusen. “Er zal nauwer worden samengewerkt met mensen en verenigingen uit de buurt. Omdat die lokale verankering en participatie zo belangrijk zijn, stellen we een stevig budget tegenover onze vzw lcb. Daar waar we geen vaste eigen huizen hebben, zal het district investeren in buurtsalons.”

Parken, groen en klimaat

Tot slot wordt er fors geïnvesteerd in parken, groen en klimaat. “Op vlak van klimaat komt er een grotere nadruk op vergroening en ontharding bij de heraanleg van straten en pleinen. Het district voorziet een investering van meer dan 2 miljoen euro voor de herwaardering van het Stadspark, er komen een aantal tuinstraten bij en de ervaring met het project klimaatrobuust Sint-Andries wordt uitgerold naar andere wijken”, somt districtsschepen voor leefmilieu, parken en groenvoorziening Tom Van den Borne op.

Het district is sinds de afgelopen verkiezingen bevoegd voor enkele grote parken: Spoor Noord, de parkcluster Den Brand-Middelheim-Vogelzang en het Stadspark. Verder was het district al verantwoordelijk voor enkele kleinere parken, zoals het Albertpark en het Harmoniepark. Het districtsbestuur zal met een specifiek investeringsplan jaarlijks gemiddeld 505.166 euro investeren in parken. Daarboven komt nog 2,3 miljoen euro voor het Stadspark.

Stadspark

Het Stadspark kan immers wel wat opknapwerk gebruiken. Het waterpeil van de stadsvijver is ook zeer laag. “Dit kroonjuweel van onze parken moet dringend haar glans terug vinden”, benadrukt Groen politicus Van den Borne. Over heel de bestuursperiode voorziet het district 2.366.000 euro aan investeringen in het Stadspark.

Dat geld gaat onder andere naar de vernieuwing van parkwegen en paden, nieuwe zitbanken, beter hekwerk, de heraanleg van enkele parkranden en ingangen tot het park, de volledige vernieuwing van de speeltuin en een herwaarderingsplan.

Voor dat herwaarderingsplan werkt het districtsbestuur samen met Stad Antwerpen en Waterlink, het waterleidingbedrijf van Antwerpen. Zo neemt het district de leiding van het geleidelijke herstel van de vijver in het Stadspark in handen.

Groene investeringen

Ook elders in de meerjarenbegroting zijn er groene investeringen: de aanleg van een kerstbomenweide, investeringen in energiezuinige kerstverlichting, de organisatie van evenementen om biodiversiteit te promoten, een groenweefselplan, de aanleg van een hoogteparcours tussen de bomen…

Groen district Antwerpen wil bovendien het buurtgroen simuleren. Denk daarbij aan de aanleg van geveltuinen en groenslingers. Daarom voorziet de meerjarenbegroting een ondersteuningspakket voor groenvoorziening.

Inspraak

Uiteraard zijn er nog verscheidene andere investeringen gepland. Groen benadrukt dat het bij de opmaak van alle plannen steeds de inwoners en adviesraden nauw betrekt. Het district komt naar de wijken en de districtsraadsleden zien erop toe dat bewoners gehoord worden. De partij moedigt bewoners aan contact op te nemen met de schepenen en districtsraadsleden met alle mogelijke vragen. Hun contactgegevens vind je op deze site.

Bovendien beslissen de stadsbewoners via de Burgerbegroting zelf over 10% van het geld dat het district de komende zes jaar uitgeeft. Zo bepalen de burgers zelf over zo’n 1,4 miljoen euro aan uitgaven.

“Nu de begroting klaar is, kunnen we volop aan de slag”, vatten de Groene districtsschepenen Meeus en Van den Borne samen. “We kijken er enorm naar uit om de komende jaren samen met de inwoners en de Groene fractie een duurzaam beleid te voeren.”

De concrete invulling van het beleid in functie van de meerjarenbegroting gebeurt immers met de hele Groene fractie. Zij geven iedere dag mee vorm aan het beleid.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren