Extra aandacht voor...

Ecologie/duurzaamheid/ethisch ondernemen

Op het vlak van duurzaamheid en ecologie geven we als district het goede voorbeeld. Bij eigen organisaties/evenementen/feestelijkheden/ontvangsten/bestekken/werken/... wordt er aandacht aan besteed.

Bij recepties, ontvangsten, feestelijkheden, … :

 • We kiezen ook voor producten van lokale en biologische teelt. Er worden ook steeds vegetarische alternatieven voorzien. En dierenleed wordt vermeden, bijvoorbeeld geen foie gras.
 • We bieden ook zo veel mogelijk fair trade producten aan.
 • We voorzien ook steeds minstens evenveel verschillende soorten niet-alcoholische als alcoholische dranken.
 • Voorkeur voor herbruik en statiegeld, recyclage komt op de tweede plek. We laten geen wegwerp plastic meer toe. Dus er wordt met herbruikbekers etc. gewerkt.

Daarenboven:

 • In onze subsidiereglementen voorzien we extra ondersteuning als bovenstaande elementen worden meegenomen.
 • Bestekken worden voorzien van clausules op kinderarbeid/dwangarbeid/...
 • Bestekken worden duurzamer door ecologie steeds als factor mee te nemen en bovenstaande elementen ook te voorzien.

Een sterk district

Voor de realisatie van dit programma is er een sterk district nodig.

 • De districtsraad moet als hoogste orgaan zijn rol kunnen spelen, de delegatie van bevoegdheden wordt teruggeschroefd.
 • Er zijn voldoende mensen en middelen nodig om de bevoegdheden op een goede manier voluit uit te voeren. We vragen een verhoging van de budgetten voor de districten van 2% naar 4% van het stadsbudget.
 • Het district vormt een eigen coalitie, los van het stedelijke niveau.
 • Bovenstedelijke middelen die aangewend worden voor een districtsbevoegdheid bvb een heraanleg van een straat , gaan  rechtstreeks naar het district.
 • Het district maakt voluit gebruik van haar adviesbevoegdheid over alle domeinen die het district aanbelangen. Adviezen worden steeds gegeven door de districtsraad.
 • Het district kan een platform zijn waar verschillende betrokken partners rond een specifiek probleem worden samengebracht. Bv. het tekort aan kleinhandel op de Luchtbal.

Communicatie

 • Gebeurt vooral in functie van de andere beleidsdomeinen van het district.
 • Er is een sterke omslag gemaakt van papieren naar digitale communicatie. Dit is gebeurd vanuit het stadsniveau en is te abrupt en onvoorbereid uitgevoerd. Daarenboven wordt de kracht van een gerichte papieren communicatie, ook in onze huidige tijd, sterk onderschat.
 • Als district blijven we inzetten op specifieke papieren communicatie naast het voluit inzetten op digitale communicatie (nieuwsbrieven, sociale media en website) en affichering.
 • Er is een grote digitale kloof, we helpen deze te dichten door inzet op bijvoorbeeld tabletcafés en andere vormen van tabletgebruik en e-inclusie in het algemeen.

Gelijke rechten

Als district zetten we ons uiteraard in voor gelijke rechten, ongeacht gender, handicap, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid, … Ook mensen zonder papieren krijgen hun plek.

Dat uit zich bijvoorbeeld in:

 • Een sterk seniorenprogramma.
 • Aanleg van openbaar domein met extra aandacht voor toegankelijkheid en blindengeleiding.
 • Het uithangen van de regenboogvlag op 17 mei, het aanbrengen van een regenboogzebrapad
 • ...

Dierenwelzijn

Huisdieren vervullen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van onze inwoners. Vaak zorgen ze ook voor het leggen van sociale contacten tussen mensen. We besteden er dan ook de nodige aandacht aan.

 • Het district richt hondenloopzones in. We hebben er al een hele reeks, maar zeker in bepaalde wijken zoeken we actief naar nieuwe plaatsen. Hondenloopzones moeten goed onderhouden worden, voldoende groot zijn en ook voor de hondeneigenaars aangenaam zijn. Waar mogelijk voorzien we ook speelaanleiding voor de honden.
 • We maken werk van het Stadsbeest: ouderen, minder mobielen of zieken met een huisdier (hond) worden geholpen, bvb door ermee te gaan wandelen, zodat ze hun huisdier niet moeten wegdoen.

Ga terug naar het overzicht van ons programma of bekijk onze andere programmapunten:

1. Wat zijn onze prioriteiten en hoe maakten we al het verschil?

2. Meer groen en water, minder stenen

3. Groen en natuur in de stad

4. Kansen voor de jeugd

5. Openbaar domein en mobiliteit op mensenmaat

6. Leve de mondige burger en de participatieve democratie

7. Cultuur voor iedereen en van onderop

8. Ouderen tellen mee

9. Sport en recreatie verbinden

10. We steunen lokale handel

11. Wijkwerking en stadsmakers

12. Extra aandacht voor...

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren