Slachthuissite: negatief advies betreffende het Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Datum: 19 december 2017 12:34:27 CET
Onderwerp: Goedgekeurd advies Slachthuissite Districtsraad december 2017

De districtsraad Antwerpen keurt met 17 stemmen voor, 2 onthoudingen en 10 stemmen tegen het volgende besluit goed.

Artikel 1

De districsraad Antwerpen geeft negatief advies op het voorontwerp van het 'RUP Slachthuissite' tenzij de ambities substantieel hoger worden gesteld:

1. Er wordt substantieel meer publiek domein en openbaar groen per inwoner voorzien dan het lage streefdoel van 4 m2/inwoner dat nu wordt gehaald. Daarentegen moet een groennorm van 48 m2/inwoner of 75 m2/woning (cfr. steden in het buitenland) worden nagestreefd. Voor jeugd, sport en spel moet extra infrastructuur worden ingetekend, verspreid over de verschillende projectzones. Hierbij moet de norm van 10 m2 speelruimte per kind - zoals gevraagd door de jeugddienst - gerespecteerd worden.

2. De woonstraten (enige uitzondering Kalverstraat) binnen het projectgebied worden onmiddellijk verankerd als verkeersarme woonerven/tuinstraten/schoolstraten, ook dit levert extra bruikbare ruimte op.

3. Wat de parkeerbehoeftes betreft dient een onderscheid gemaakt te worden in het inpandig parkeren (hetgeen trouwens vastgelegd is in de bouwcode) en het parkeren op openbaar domein.

  • wat het inpandig parkeren moet de parkeerinritten zich situeren aan de rand van de wijk;

 

Artikel 1

De districsraad Antwerpen geeft negatief advies op het voorontwerp van het 'RUP Slachthuissite' tenzij de ambities substantieel hoger worden gesteld:

1. Er wordt substantieel meer publiek domein en openbaar groen per inwoner voorzien dan het lage streefdoel van 4 m2/inwoner dat nu wordt gehaald. Daarentegen moet een groennorm van 48 m2/inwoner of 75 m2/woning (cfr. steden in het buitenland) worden nagestreefd. Voor jeugd, sport en spel moet extra infrastructuur worden ingetekend, verspreid over de verschillende projectzones. Hierbij moet de norm van 10 m2 speelruimte per kind - zoals gevraagd door de jeugddienst - gerespecteerd worden.

2. De woonstraten (enige uitzondering Kalverstraat) binnen het projectgebied worden onmiddellijk verankerd als verkeersarme woonerven/tuinstraten/schoolstraten, ook dit levert extra bruikbare ruimte op.

3. Wat de parkeerbehoeftes betreft dient een onderscheid gemaakt te worden in het inpandig parkeren (hetgeen trouwens vastgelegd is in de bouwcode) en het parkeren op openbaar domein.

  • wat het inpandig parkeren moet de parkeerinritten zich situeren aan de rand van de wijk;

  • wat het parkeren op openbaar domein betreft moet het aantal parkeerplaatsen, voorzien in het huidige voorontwerp RUP minstens met 25% verminderd te worden. Zodat het parkeerbeleid een hefboom is in het bereiken van een modal-shift. Bovendien moeten de parkeerplaatsen op openbaar domein (met uitzondering van de parkeerplaatsen voor gehandicapten) geclusterd worden aan de rand van de wijk.

4. De Slachthuislaan wordt op meerdere plekken eenvoudig en veilig oversteekbaar. Een verlaging van de snelheid van 70km/uur naar 50 km/uur is daarvoor essentieel. Dit biedt bovendien de mogelijkheid het wegprofiel aan te passen, waarbij de breedte van de wegvakken worden gereduceerd, zodat aan de stadszijde van de Slachthuislaan een dubbelrichtingsfietspad kan worden gerealiseerd.

5. De maximale overkapping van de ring ter hoogte van het project is een absolute voorwaarde.

6. Er performant openbaar vervoer wordt mee opgenomen in de plannen, bij voorkeur langs de Singel.

7. Het betaalbaar wonen wordt uitgebreid, concreter en afdwingbaar evenals concrete maatregelen voor het realiseren van een sociale mix. Hiervoor moeten verdeelsleutels huur/koop, appartementen/eengezinswoningen en privaat/sociaal, zoals dat in bijvoorbeeld het Militair Hospitaal, het Masterplan Rozemaai en het Masterplan Nieuw-Zuid het geval was worden opgelegd. Met een minimum te realiseren sociaal woonaanbod van 11% bovenop de vervanging van de sociale woningen aan het Noorschippersdok wordt de lat gelijk gelegd met Nieuw Zuid.

8. Deelsystemen en deelinfrastructuur worden effectief voorzien: deelauto’s, deelfietsen, ruimtes voor kleine herstellingen, gedeelde ateliers voor creatieve expressie, ontmoetingsruimtes.

9. Groene zones (bijvoorbeeld Hallentuin) worden effectief toegankelijk publiek domein. Dit kan eventueel op bepaalde uren van de dag exclusief gebruikt worden door bijv. een school.

10. Bovenstaande zaken worden verankerd in het RUP en/of de overeenkomst met de eigenaars van de terreinen.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.