Concrete acties

 • Een districtsfonds met een eenvoudig reglement dat de vele kleine en grotere initiatieven laat groeien en bloeien , samen met convenanten voor organisaties met een uitgebreidere werking. ( Filmhuis Klappei , Tutti Fratelli , Let's Go Urban , IetStof, De Studio , Rataplan , Fameus , Rataplan , de National ... ) We ondersteunen deze organisaties voor hun lokale invalshoek . We bekijken de verschillende reglementen kritisch zodat er geen enkel waardevol initiatief door de mazen van het net valt.
 • Het bibliotheekfiliaal werd en wordt meer en meer de lokale culturele ankerplek in wijken en buurten bvb het filiaal in de Brederodewijk.
 • We hadden veel aandacht voor de publieke ruimte als plaats waar cultuur dicht bij mensen komt. Kunst, cultuur en erfgoed een plaats geven in de publieke ruimte zorgt voor laagdrempelige en toegankelijke cultuurbeleving. Bijvoorbeeld het beeld van Herman De Coninck , of de citaten van bewoners die verwerkt werden in het openbaar domein bij een heraanleg. Zie ook het prestigieuze project "Expo 2018 " waar de bewoners uit 2018 , via een lang traject zelf een kunstenaar en kunstwerk voor hun buurt kozen.
 • We willen opnieuw 1% van het budget voor openbaar domein spenderen aan kunst in de openbare ruimte met voorkeur voor bespeelbare kunst , of kunst die mensen doet bewegen of zorgt voor interactie.
 • De buurtfoyers :een laagdrempelige infrastructuur die fungeert als culturele ontmoetingsplaats voor de buurt . Dit is een oplossing voor die wijken waar geen neutrale socio-culturele infrastructuur is , zoals de wijken met postnummer 2018 . De 3 buurtfoyers ( Harmonie , Zuid en Klein Antwerpen ) doen fantastisch werk . Deze fijne samenwerking met de lokale comités willen we verder zetten en waar nodig uitbreiden en verder bekend maken.
 • Het district heeft aandacht voor traditie en vernieuwing én voor nieuwe subculturen . ( street art / hip hop / . zie ook onze steun aan Let's Go Urban, http://www.lguacademy.be/.)
 • Deze legislatuur werden cultuurcheques voor de laatste jaren van het middelbaar onderwijs georganiseerd (te vergelijken met de cultuurcheques voor studenten hoger onderwijs) . De meeste grote cultuurhuizen stapten erin mee . Deze cultuurcheques blijven bestaan met extra aandacht voor jongeren uit BSO en TSO en de cultuur- en sportweken worden verder gezet.
 • Er werd gezorgd voor podia voor jonge , of niet meer zo jonge beginnende kunstenaars . Dit wordt verder gezet.
 • Het nu leegstaande " Loodswezen" kan ingevuld worden als tijdelijke cultuurplek.
 • We hebben een zeer constructieve samenwerking opgezet met de AP ( Academie en Conservatorium ) , zoals de Lichtstoet in 2060 , de Masters of Arts ( een gezamenlijke presentatie van de eindwerken van de hogere kunstopleidingen in ons district )
 • We willen verder op zoek gaan naar verregaande samenwerkingen met de grote cultuurhuizen en kunstopleidingen . Zo zal ook een samenwerking met Thomas More worden opgezet .De expertise van het district kan een belangrijke bijdrage zijn in het “naar buiten komen “ van de grote cultuurhuizen en opleidingen : optreden in wijken , voor kansengroepen.
 • Het district zet een eigen werking op rond street art.
 • We gaan voor een cultuurraad 2.0.: de cultuurraad wordt actief betrokken bij het beleid ( advies over meerjarenplanning en de begrotingen en begrotingswijzigingen / vorming over het schrijven van adviezen / samenwerking met de andere adviesraden / middelen voor zien voor themavergaderingen , externe vormingen …) Adviezen moeten gedragen zijn door het culturele veld , maar dan moet dat veld gekend zijn . Vandaar dat activiteiten als de Meet and Greet zo waardevol zijn . Graag ook nadenken over andere vormen dan de klassieke vergadering : vormingsmomenten , ontmoetingsmomenten , gekoppeld aan een voorstelling , optreden...?
 • Waarom geen cultuurprijs die we jaarlijks uitreiken aan een kunstenaar uit ons district . Of een subsidie waarvan het thema jaarlijks verandert.
 • Heel wat inwoners van ons district zijn op de ene of andere manier bezig met kunst . Ze zijn leerling, student, arbeider, bedrijfsleider, onderzoeker, huisvrouw, ondernemer, actieve 70-plusser, werkzoekende, ambtenaar… Ze zijn divers in beroep, leeftijd, geslacht, sociale en culturele afkomst. Ze zijn representatief voor ons district. Ze maken ons district mee tot het beste wat het is: verjongd, dynamisch, ondernemend, creatief, zoekend, respectvol en geborgen. Maar ze hebben ook vragen, verwachtingen, dromen. Daarom zetten we een structurele samenwerking op met Fameus , de amateurkunstenorganisatie en dit gebaseerd op hun memorandum uit 2018.
 • Initiatieven die moeten worden verder gezet : Theater in uw buurt , de themamarkten ( Lambermontmartre Musee en Markt van Morgen ), Open Ateliers , Ziekenhuisconcerten , Vliegerhappening , Parkfestival...
 • We gaan voor een uitbreiding van het budget voor cultuur , gezien de bezuinigingen op stadsniveau.

Ga terug

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren