Communicatie

  • Gebeurt vooral in functie van de andere beleidsdomeinen van het district.
  • Er is een sterke omslag gemaakt van papieren naar digitale communicatie. Dit is gebeurd vanuit het stadsniveau en is te abrupt en onvoorbereid uitgevoerd. Daarenboven wordt de kracht van een gerichte papieren communicatie, ook in onze huidige tijd, sterk onderschat.
  • Als district blijven we inzetten op specifieke papieren communicatie naast het voluit inzetten op digitale communicatie (nieuwsbrieven, sociale media en website) en affichering.
  • Er is een grote digitale kloof, we helpen deze te dichten door inzet op bijvoorbeeld tabletcaf√©s en andere vormen van tabletgebruik en e-inclusie in het algemeen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.