32. Joris Giebens

Antwerpen-Noord (52j)

Ambtenaar en gemeenteraadslid