16. Elka Joris

Antwerpen-Linkeroever (82j)

Gepensioneerde leerkracht lager onderwijs
Vrijwillige bezigheden bij : Inburgeringswerk, 
                                           RWS (Recht op Waardig Sterven)
                                           Natuurpunt : deelname aan uitstappen
                                           Musiceren met groep van 20tal muzikanten 
                                           elke woensdag / vrijdag avond
Mijn wijk : Antwerpen Linkeroever
Ik kom al veel jaren op voor Agalev/GROEN om meer vrouwen op de lijst te krijgen. En de laatste jaren om ook meer ouderen op de lijst te laten zien want de bevolking veroudert. Ouderen vormen 1/3 de van de kiezers en zij hebben specifieke noden waaraan jongeren niet altijd denken.