21 jan 2020

107 projecten van Burgerbegroting krijgen geld

Via de Burgerbegroting kunnen de bewoners van het district Antwerpen zelf beslissen over 10% van het geld dat het district de komende bestuursperiode uitgeeft. Burgers dienen projecten in rond vastgelegde thema's. Recent werden in de districtsraad ook de convenanten goedgekeurd, waardoor burgers met dat geld aan de slag kunnen om hun projecten te verwezenlijken. Een woordje uitleg…

Inwoners beslissen

Elk jaar beslissen de inwoners van district Antwerpen zelf over 1,4 miljoen euro, ofwel 10% van het jaarlijkse budget van het district. “Bewoners kiezen zelf aan welke projecten ze geld willen uitgeven, zolang hun projecten maar passen binnen de bevoegdheden van het district. Noch het districtscollege, noch de politieke partijen sturen dat proces”, licht districtsschepen van Participatie en Burgerbegroting Femke Meeusen (Groen) toe. “Onze administratie organiseert de verschillende beslissende stappen en ondersteunt indieners en uitvoerders waar nodig.

In een eerste fase kiezen burgers aan welke thema’s ze geld willen uitgeven. De twaalf thema’s die de inwoners van het district kozen zijn huiswerkbegeleiding, ontmoeting in de buurt, projecten voor mensen in armoede, toegankelijkheid van het openbaar domein, aanwerving en ondersteuning van vrijwilligers, ondersteuning van het jeugdwerk, interculturele projecten, aantrekkelijke pleinen, fietsvriendelijke straten, groen in straten en op pleinen, meer bomen in de stad en klimaatprojecten. 

Vervolgens verdelen de burgers het jaarlijkse budget van 1,4 miljoen euro over die twaalf gekozen thema’s. Dat is intussen ook gebeurd. Iedereen in het district kon projecten voorstellen die pasten binnen de gekozen thema’s.

Burgerbegrotingsfestival

Tijdens het Burgerbegrotingsfestival kwamen meer dan 1000 deelnemers samen. Ze kozen in groepjes van zes telkens hun 5 meest favoriete projecten. Zo wordt uiteindelijk beslist welke projecten het halen. Van de 218 projecten die werden ingediend (over de 12 thema’s) gaan er 107 in 2020 in uitvoering. Die projecten krijgen geld uit de Burgerbegroting.

Concreet geeft het district Antwerpen budgettaire toekenningen die vallen buiten de reglementen die gelden voor de ondersteuning van socio-culturele verenigingen. Daarom wordt de financiering van Burgerbegrotingsprojecten geregeld via zogeheten convenanten. Op 16 december 2019 werden tijdens de districtsraad de convenanten goedgekeurd. Zo kunnen de indieners aan de slag om hun project te verwezenlijken. Online vind je een overzicht van die projecten.

Betrokkenheid vergroten

Groen districtsraadslid Regina Verstraeten stemde enthousiast mee voor de convenanten: “Via de Burgerbegroting vergroten we de betrokkenheid van de burger bij het bestuur. De lokale politiek is hiervoor zeer geschikt. Burgers geven zelf aan waar ze veel belang aan hechten en komen met projecten die van nut zijn voor de inwoners van het district. In tijden waarin veel mensen afkerig worden van politiek en bestuur, is dit een sterk initiatief om de inwoners van het district te betrekken.

“Je merkt ook aan de thema’s die worden gekozen dat de deelnemers aan de Burgerbegroting niet alleen ‘hun eigen ding’ doordrukken. De thema’s zijn gericht op de noden van heel uiteenlopende bevolkingsgroepen, van huiswerkhulp voor jongeren die ouders hebben die niet bij machte zijn om hen te helpen bij hun huiswerk tot een project waarbij blinde bewoners begeleiding krijgen op het Hospitaalplein en het Infirmerieplein”, merkt Groen districtsraadslid Marie Vrelust op.

Inspraak

De Burgerbegroting wordt constant bijgestuurd. Volgend jaar komen er wat aanpassingen met als doel nog meer mensen met de Burgerbegroting te bereiken. “We zullen vanuit het bestuur en vanuit de Groen-fractie in het district de participatie van inwoners op alle mogelijke wijzen blijven ondersteunen”, benadrukt bevoegd schepen Femke Meeusen. “Een sterke inspraak verzekeren is een kernwaarde van de groene partij. In de politiek wordt soms te pas en te onpas het woord verbinding gebruikt. Door burgers in gesprek te laten gaan over waar het belastinggeld naartoe moet gaan en hen samen te laten beslissen over de realisatie van projecten, tonen we dat verbinding heel concrete invulling kan krijgen. De komende jaren zetten we verdere stappen om van de Burgerbegroting een wervelend succes te maken. Ik kijk ernaar uit om binnenkort enthousiaste burgers te bezoeken die hun projecten konden verwezenlijken via de burgerbegroting.

Meer info over de Burgerbegroting vind je online.

Foto genomen door Frederik Beyens

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren